Rečenice sa veznikom “deshalb”

Veznik “deshalb” znači “zbog tog/toga” i stoji uvijek u drugoj rečenici. U prvoj rečenici je uvijek naveden neki uzrok, a u drugoj rečenici (deshalb- rečenici) neka posljedica.

VAŽNO!!!!! Glagol stoji IZA veznika, a ne na kraju rečenice!

Primjeri:

  1. Ja sam bolestan, zbog toga ne idem sutra u školu.
  2.  Hoću da studiram u Njemačkoj, zbog toga učim njemački.
  3. Umoran sam, zbog toga ne mogu doci. ( u primjeru na njem. ispravka greške- * nicht)
  4. Moram raditi, zbog toga ustajem u 6: 00 sati.
  5. Imat ću posjetu, zbog toga moram kuhati.
  6. Treba mi novac, zbog toga moram raditi.