Dativ i akuzativ

Dativ – padež

Postavljamo pitanje KOME? ČEMU? (WEM?)

Bitno je naglasit da se pitanje postavlja za glagol. Glagoli su na svu sreću isti kao u našem jeziku i postavljaju se ista padežna pitanja. Npr. Kome pomoći? Kome dati? Kome vjerovati? Itd.

Najbitnija stvar je poznavat članove DER, DIE, DAS. Zašto? Zato što se oni mijenjaju u genitivu, dativu i akuzativu.

DATIV:

Muški rod DER prelazi u DEM: der Vater (otac) – dem Vater (ocu)

Ženski rod DIE prelazi u DER: die Mutter (majka)- der Mutter (majci)

Srednji rod DAS prelazi u DEM: das Kind (dijete)- dem Kind (djetetu)

Množina DIE prelazi u DEN ( + N se dodaje na imenicu): die Kinder (djeca)- den KinderN (djeci)

 

Primjeri rečenica:

Ich kaufe den Kindern eine Schokolade. – Ja djeci kupujem čokoladu.

Wir geben dem Bekannten unsere Telefonnummer. – Mi dajemo poznaniku naš broj telefona.

Hans hat seinem Vater geholfen.- Hans je pomogao svom ocu.

 

BITNO JE naglasit da se mijenjaju i prisvojne zamjenice po padežima odnosno mogu stojati u dativu ( mein Vater- meinem Vater, meine Frau-  meiner Frau, mein Baby- meinem Baby), tj. Dativ prisvojnih zamjenica se mijenja po logičkom slijedu članova DER, DIE, DAS- zadnja slova člana se dodaju i na prisvojne zamjenice.

Dem Vater- meinem/ deinem / seinem/ ihrem Vater

Der Mutter- meiner/ deiner/ seiner/ ihrer Mutter

 

Postoje i prijedlozi koji zahtjevaju DATIV, a to su:

Aus- iz, bei (kod- mirovanje), mit (sa), nach (poslije), von (od), zu (kod- kretanje), seit (od- vrijeme: od nekog trenutka u prošlosti do danas)

Primjeri rečenica:

Mein Freund kommt aus dem Park.

Ich bekomme Geschenke von den Freunden.

Nach dem Abendessen gehen wir spazieren.

Hanna spielt mit der Puppe.

Akuzativ – padež

Postavljamo pitanje KOGA? ŠTA? (WEN? WAS?)

Bitno je naglasit da se pitanje postavlja za glagol. Glagoli su na svu sreću isti kao u našem jeziku i postavljaju se ista padežna pitanja. Npr. Koga/ Šta vidjeti? Šta dati?  Koga/ Šta trebati, tražiti? Itd.

Najbitnija stvar je poznavat članove DER, DIE, DAS. Zašto? Zato što se oni mijenjaju u genitivu, dativu i akuzativu.

AKUZATIV:

Muški rod DER prelazi u DEN: der Vater (otac) – den Vater (oca)

Ženski rod DIE ostaje DIE: die Mutter (majka)- die Mutter (majku)

Srednji rod DAS ostaje DAS: das Kind (dijete)- das Kind (dijete)

Množina DIE ostaje DIE :die Kinder (djeca)- die Kinder (djecu)

 

Primjeri rečenica:

Ich sehe die Kinder in der Schule. –  Vidim djecu u školi.

Wir schreiben eine E-Mail. – Mi pišemo mejl.

Hans braucht seinen Vater.- Hans treba svog oca.

 

BITNO JE naglasit da se mijenjaju i prisvojne zamjenice po padežima odnosno mogu stojati u akuzativu ( mein Vater- meinen Vater, meine Frau-  meine Frau, mein Baby- mein Baby), tj. Akuzativ prisvojnih zamjenica se mijenja po logičkom slijedu članova DER, DIE, DAS- zadnja slova člana se dodaju i na prisvojne zamjenice.

Den Vater- meinen/ deinen / seinen/ ihren Vater

Die Mutter- meine/ deine/ seine/ ihre Mutter

 

Postoje i prijedlozi koji zahtjevaju AKUZATIV, a najčešće se koriste:

Durch- kroz, für- za, gegen- protiv, ohne- bez

Primjeri rečenica:

Wir fahren durch den Tunnel.

Ich interessiere mich für die Arbeit.

Ich bin gegen die neue Regel.

Keiner geht ohne sein Handy aus dem Haus.