WAS IST PASSIV?

Imamo dva načina vršenja radnje: Aktiv i pasiv.

U aktivnoj rečenici imamo subjekat koji vrši radnju.

Npr.

Ich lese das Buch. (Ja čitam knjigu.) – prezent

Wir kauften gestern ein Geschenk. (Mi smo juče kupili poklon.) – preterit

U pasivnoj rečenici nema subjekta, tj. nije navedeno ko vrši radnju, već samo da se radnja vrši.

Npr.

Das Buch wird gelesen. (Knjiga se čita.) –  pasiv prezenta

Ein Geschenk wurde gestern gekauft. (Poklon je juče kupljen.) – pasiv preterita

Objekat iz aktivne rečenice postaje u pasivnoj rečenici subjekat nad kojim se vrši radnja.

Kad su rečenice u pitanju imamo i glagolska vremena u kojima su te rečenice napisane, pa tako mogu biti i pasivne rečenice napisane u prezentu, preteritu, perfektu i futuru. (kao što možete zaključiti na osnovu ova dva prethodno navedena primjera)