Gdje stoji glagol u recenicama sa veznicima?

Jako je bitan red rijeci u recenici, nesto pa hajmo reci najbitnije – kad krenemo od samog nivoa A1, pa na dalje.

Osnovno pravilo je da znamo gdje nam stoji predikat odnosno glagol. U zavisnim recenicama glagol stoji uvijek NA KRAJU recenice, a  te recenice imaju sljedece veznike:

-weil- jer, zato sto

-wenn/als- kada

-dass- da, sto

-ob- da li

-obwohl- iako

-damit- da bi

Primjeri:

Ich gehe zur Arbeit, obwohl ich krank bin.

Wir sind müde, weil wir nicht geschlafen haben.

Er hat gesagt, dass er nicht kommen kann.

Franka lernt, damit sie gute Noten bekommt.

 

Glagol stoji odmah IZA VEZNIKA u recenicama sa:

-deshalb- zbog toga

-trotzdem- unatoc tome, uprkos tome

Primjeri: 

Er ist krank, deshalb geht er nicht zur Schule.

Peter arbeitet viel, trotzdem hat er nicht viel Geld.

 

Glagol ima normalnu poziciju, tj. stoji na drugom mjestu u recenici jer je glavna recenica sa:

-denn- jer

Pri tome moramo znati da se “denn” ne broji kao mjesto. Imamo dvije glavne recenice, gdje glagoli stoje na 2. mjestu i veznik “denn” se samo ubaci.

Primjer:

Ich esse Pizza, denn ich habe Hunger.