Rečenice sa veznikom “dass”

Veznik „dass“

Rečenice sa veznikom „dass“ su zavisne rečenice, tj. glagol stoji uvijek na kraju rečenice.

„Dass“ znači „da“ ili „što“, zavisno od konteksta rečenice.

Veznik dass ima široku upotrebu u njemačkom jeziku; skoro da svaka druga rečenica bude dass-rečenica. Njegova se upotreba najčesče osjeti kod indirenog govora, tj. prepričavanja:
         Mama sagt, dass du deine Hausaufgaben machen sollst. 
          Papa sagt, dass du früher ins Bett gehst. 
         Chef sagt, dass du heute länger arbeiten musst. 
Takođe ima upotrebu kod izraza misli, prijedloga i emocija kao umetnuta rečenica : 
         ich denke, dass du zu viel redest. 
         meinen Sie, dass wir den Plan ändern sollen? 
         er fühlt, dass er hier unerwünscht ist.

On često može i da se nađe u uzročnoj rečenici gdje uobičajno ide veznik weil: 
         Es ist schön, dass du bei uns bist. 
Kada se nađe u uzročnoj rečenici, on onda može i da bude prva rečenica u zaviso-složenoj:
        dass du bei uns bist, ist es sehr schön.
dok bi kombinacija sledećeg tipa bila neispravna:
       *dass du deine Hausaufgaben machen sollst, sagte Mama. 
Kod indirektnog govora je validna jedino postavka da HS + NS.

Prevodni ekvivalent vezniku dass u našem jeziku bi bile rečenice sa “da” ili “što”:
       Otac kaže da trebaš ići u krevet.
       Lijepo je da dolažiš 
       Lijepo je što dolažiš.